Welkom op de site van Kindcentrum Odiliapeel !

Kindcentrum Odiliapeel is het samenwerkingsverband tussen Kinderopvang Kiobra, Peuterspeelzaal  de Blokkertjes, Basisschool Den Dijk en de bibliotheek  in Odiliapeel.

Met dit samenwerkingsverband willen we ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten en een doorgaande ontwikkelingslijn bevorderen. Voor ouders betekent dit dat werk en zorg voor kinderen beter te combineren zijn.

Binnen het samenwerkingsverband zijn tal van activiteiten georganiseerd, zodat een aansluitend dagarrangement ontstaat voor kinderen. Kinderen biedt dit de veiligheid van een vertrouwde omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt allemaal onder begeleiding van vakbekwame, pedagogisch geschoolde mensen.

Wat doet kindcentrum Odiliapeel precies?


KC Odiliapeel biedt :
Kinderdagopvang,
Peuterspeelzaal,
Basisonderwijs,
Tussenschoolse opvang en
Buitenschoolse opvang.

U kunt zelf kiezen van welke activiteiten u gebruik wenst te maken. Kindcentrum Odiliapeel  probeert de organisatie zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.

Klik op bovenstaand menu. Onder elke kopje wordt uitgelegd wie we zijn en wat we doen.

Meer informatie over de afzonderlijke partners vind u in het menu boven, of door te klikken op bovenstaande logo’s.
 

website online
  De website van KC Odiliapeel is online